CuticleAway™

Công thức gel đặc CuticleAway™ hòa tan các tế bào biểu bì chết và phá vỡ những vết chai cứng. Sản phẩm vô cùng hiệu quả, chỉ sử dụng cho chuyên gia.

img
img

Tìm kiếm Salon

Tìm kiếm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Cuticle Away
Hỗ trợ trực tuyến