Hệ thống Creative Play™ Gel

Hệ thống sơn 3 bước CREATIVE PLAY™ Gel mang lại nước sơn đậm, rực rỡ với độ bóng và bền tới 14 ngày.

images

Sơn nền Creative Play™ Gel Polish Base Coat

Sơn nền đặc biệt thiết kế để tăng độ bám dính cho lớp sơn màu của hệ thống CREATIVE PLAY™ Gel Polish.

Sơn Màu Creative Play™ Gel Polish Color Coat

Creative Play™ Gel Polish Top Coat

Hỗ trợ trực tuyến